Chuzzle Deluxe 1.0.1

Chuzzle Deluxe 1.0.1

WildTangent – Shareware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Chuzzle Deluxe là một trò chơi đầy thú vị phù hợp với ba câu đố mang đến một cái gì đó cho tất cả mọi người. Trò chơi là đơn giản đủ để tìm hiểu và vui chơi, nhưng vẫn cung cấp một loạt các thách thức. Bốn chế độ khác nhau của trò chơi thêm vào sự phức tạp và thú vị. Các Chuzzles googly-eyed bóng ít lông giggle, thêm một yếu tố dễ thương để Chuzzle Deluxe mà làm cho nó tuyệt vời cho mọi lứa tuổi.

Tổng quan

Chuzzle Deluxe là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi WildTangent.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Chuzzle Deluxe là 1.0.1, phát hành vào ngày 19/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.1, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

Chuzzle Deluxe đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Chuzzle Deluxe đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Chuzzle Deluxe!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có Chuzzle Deluxe cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản